فروشگاه شهروند ایران زمین

پروزه درب‌های اتوماتیک فروشگاه شهروند خیابان ایران زمین نام پروژه : فروشگاه شهروند ایران زمین محل پروژه : تهران خیابان ایران زمین تاریخ اجرا : اسفند ۱۳۹۲ تعداد درب نصب شده : ۴ عدد نوع درب‌های نصب شده : ۲ عدد درب اتوماتیک شیشه‌ای منحنی - ۲ عدد ...