گواهینامه شرکت برتر دانش‌بنیان در سال ۹۶

انتخاب پروشات‌دُر به عنوان شرکت پژوهشگر برتر استان مرکزی در سال۹۶

طی مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مركزي که به مناسبت  هفته پژوهش در سالن شهيد چمران دانشکده علوم پايه دانشگاه اراک برگزار گردید،  پروشات‌دُر به عنوان شرکت برتر دانش بنیان و پژوهشگر نمونه استان مرکزی انتخاب و لوح تقدیر خود را از دستان استاند ...