تاریخچه درب اتوماتیک

تاریخچه درب اتوماتیک از یونان باستان تابه‌امروز

این روز‌ها در زندگی مدرن و ماشینی،  بشر از وسایل و تجهیزاتی استفاده می‌کند که روزگاری برای مردمان آن زمان بیشتر رؤیا و تصوراتی خارق‌العاده و غیرقابل‌دسترس بوده است که حال استفاده مداوم و روزمره،  آن‌ها را به جز جدایی ناپذیری از زندگی تبدیل نموده و نبودشان ...