درب محافط سکو PSD پروشات‌دُٰر

پروشات‌دُر برنده مناقصه درب‌های اتوماتیک محافظ سکو(PSD) مترو مشهد

سرانجام تلاش 7سال مدیریت و پرسنل شرکت پروشات‌دُر در خصوص بومی‌سازی تکنولوژی درب‌های اتوماتیک محافظ سکو(PSD) به بار نشست و مسافرین خط ۱ مترو مشهد از این تکنولوژی بهره‌مند خواهند شد. درب‌های اتوماتیک محافظ سکو  یکی از ملزومات ایتسگاههای مترو می‌باشد که ع ...