iso9001-2015-proshutdoor

ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت پروشات‌دُر به ورژن۲۰۱۵ ایزو ۹۰۰۱

پروشات‌دُر در راستای اهداف والای خود در جهت ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات، فرآیند ها، درک نیاز مشتریان و پاسخ صحیح به آن اقدام به ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت خود از ورژن 2008 به 2015 نمود و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه از شرکت Tuv Nord آلمان گردید تا در زمره ...

اتحادیه شرکت‌های حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

عضویت پروشات‌دُر در اتحادیه شرکت‌های حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

پروشات‌دُر پیرو سیاست‌های خود مبنی بر استاندارد سازی محصولات و فرآیندها و تعامل سازنده‌ با بازار داخل و فعالین صنف درب اتوماتیک عضو اتحادیه شرکت‌های حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی گردید. تاريخچه تأسيس و معرفي اتحاديه هيئت موسس اتحاديه سراسري شركتهاي ف ...

بازدید مدیر صادرات grupsa اسپانیا از کارخانه پروشات‌دُر

پروشات‌دُر میزبان مدیران شرکت Grupsa اسپانیا به منظور بررسی و امکان سنجی همکاری‌های آتی دوجانبه و گسترش منافع متقابل در پروژه‌های بزرگ بود. در این بازدید از امکانات و توانمندی های تولیدی و اداری شرکت پروشات‌دُر بازدید به عمل آمد . شرکت Grupsa اسپان ...