پیام تبریک نوروز پروشات‌دُر

پیام تبریک نوروزی خانواده پروشات‌دُر

شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بی قرار روز آفتابی به صبا بوسه دهند با لب سرخابی خداوند متعال را شاکریم که این سعادت را نصیبمان کرد تا با تکیه بر دانش و همت جوانان این مرز بوم سالی دگر نیز به خدمت رسانی به هموطنان گر ...