برگزاری کلاس آمورش نصب مدارکنترل X1

آموزش مستمر پرسنل شرکت و نمایندگان همواره یکی از خط مشی‌‌های اصلی  شرکت پروشات‌دُر بوده که طی بازه‌های زمانی مختلف و با سرفصل‌های متنوع در جلساتی که در محل شرکت پروشات‌دُر  انجام می‌شود صورت می‌پذیرد. پس از معرفی نسل جدید مدارکنترل های پیشرفته پروشات ...