تفاهم نامه همکاری مشترک با مترو تهران

امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه درب‌ اتوماتیک محافظ سکو با مترو تهران

پروشات‌دُر در سومین نمایشگاه تخصصی تولید کنندگان ساخت داخل صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری حضور بهم رسانده و نمونه درب‌های اتوماتیک محافظ سکو(PSD) تولیدی خود را به نمایش گذارد. در این نمایشگاه که از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در محل نمایشگاههای شهرداری ته ...