درب اتواتیک پارس جنوبی ساختمان ستاد شرکت پروشات1

پروژه پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

پروشات‌دُر به عنوان پیمانکار درب‌ اتوماتیک پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی ، درب‌های اتوماتیک ساختمان ستاد این پروژه را که در 5 طبقه احداث و به بهره برداری رسیده است را نصب و راه اندازی نمود. پالایشگاه دوم عنوان دومین پالایشگاه از پالایشگاه‌های گاز پار ...