طرح سپاس شرکت پروشات‌دُر

اجرای طرح سپاس در کانال رسمی شرکت پروشات‌دُر در تلگرام

به منظور ارج نهادن به همراهان شرکت پروشات‌دُر در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد جذابیت برای استفاده از این رسانه‌ها، این شرکت اقدام به اجرای طرح سپاس از تاریخ شنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۴ خواهد نمود. طی این طرح اعضای کانال‌های رسمی شرکت پروشات‌دُر در شبکه‌های اجتماعی ،ق ...