گواهینامه برنزین کارت بازرگانی شرکت پروشات

کسب رتبه برنزین دوستاره در طرح ملی رتبه بندی فعالان اقتصادی کشور توسط پروشات‌دُر

پروشات‌دُر موفق به کسب رتبه برنزین دوستاره در طرح ملی رتبه بندی فعالان اقتصادی کشور گردید. نظر به اهمیت و کارکرد نظام­های رتبه­ بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و لزوم بکارگیری آنها در فراهم­ آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و ا ...