تقدیر از پروشات به علت ایجاد و گسترش فضای سبز

تلاش مستمر در راستای حفط، ایجاد و گسترش فضای سبر پیرامون و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و بازیافت ضایعات تولیدی همواره مورد توجه مدیران پروشات‌دُر می‌باشد و این امر موجبات دریافت تقدیرنامه‌های متعدد را فراهم نموده است . و در همین راستا هیات امنا ...