شخصیت‌های حقوقی بر اساس ثبات در عملکرد، حضور مستمر، خدمات رسانی و عمل به وعده هایشان مورد سنجش و اعتبار سنجی قرار خواهند گرفت، از این رو پروشات‌دُر به عنوان یک شخصیت حقوقی افتخار حضور در بازارهای داخلی و خارجی را با اجرای بیش از ۶۰۰۰ پروژه موفق داراست که هر یک از این پروژه‌ها موید ثبات در عملکرد، حضور مستمر و خدمات سریع و آسان است.

لذا به عنوان نمونه  از طریق جدول زیر امکان مشاهده گوشه‌ای از پروژه‌های غیر خصوصی درب اتوماتیک شیشه ای  انجام شده در داخل و خارج از ایران توسط شرکت پروشات دُر را خواهید داشت و برای دریافت کتابچه کامل رزومه کاری شرکت پروشات‌دُر می‌توانید با واحد روابط عمومی این شرکت تماس بگیرید.

Bankبانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 Hospitalبیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 hotelهتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز خرید مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 universityدانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 Oilپتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 govاداره‌جات و سازمانه‌های دولتی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
 factoryشرکت‌ها، کارخانه‌جات خصوصی و نمایندگی‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر