سازمان ها و نهادهای دولتی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

سازمان ها و نهادهای دولتی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

ردیفنام پروژهدسته بندیاستان شهرتعداد درب نصب شده
۱فرودگاه کرمانشاهفرودگاهکرمانشاهکرمانشاه۴
۲اداره کل حمل ونقلادارهگلستانگلستان۴
۳اداره کارواموراجتماعیادارهمرکزیاراک۴
۴اداره ثبت شناورهاادارهبوشهربوشهر۵
۵استانداری(سازمان بحران)ادارهمرکزیاراک۵
۶شهرداری مهاونت فنی وعمرانی پروژه یادمان عین القضاتادارههمدانهمدان۱۳
۷پایانه مرزی باشماق سمت عراقادارهعراقعراق۶
۸سازمان حمل ونقل وکنترل ترافیک شهرداریادارههمدانهمدان۷
۹برج خدمات فناوری وکسب وکارادارهآذربایجان غربیارومیه۴
۱۰اداره گازادارهبوشهردیلم۲
۱۱اداره زندان مرکزیادارهکرمانشاهکرمانشاه۲
۱۲نیروی دریایی ارتشادارهبوشهربوشهر۲
۱۳دادگستریادارهمرکزیشازند۲
۱۴دادگستریادارهقزوینقزوین۲
۱۵دادگستریادارههمدانآبیک۱
۱۶معاونت خدمات شهری شهرداریادارههمدانهمدان۱
۱۷معاونت شهرسازی شهرداریادارههمدانهمدان۱
۱۸رصدخانه شهرداریادارههمدانهمدان۱
۱۹شهرداری منطقه۳ادارههمدانهمدان۱
۲۰شهرداری منطقه۳ادارهمرکزیاراک۱
۲۱شهرداریادارهمازندرانمحمود آباد۱
۲۲شهرداریادارههمدانرزن۱
۲۳شهرداریادارهبوشهرگناوه۱
۲۴شهرداریادارهخوزستاندزفول۱
۲۵شهرداریادارهبوشهرعسلویه۱
۲۶اداره گازادارهبوشهرکاکی۱
۲۷اداره گازادارهبوشهرجم۱
۲۸اداره گازادارهبوشهرکنگان۱
۲۹اداره گازادارهبوشهرآبدان۱
۳۰اداره کل ثبت اسنادواملاکادارههمدانهمدان۱
۳۱اداره کارواموراجتماعیادارهخوزستانمسجدسلیمان۱
۳۲اداره امورمالیات وداراییادارهآذربایجان غربیارومیه۱
۳۳اداره راه وشهرسازیادارهمرکزیاراک۱
۳۴اداره هواشناسیادارهبوشهربوشهر۱
۳۵گمرکادارهچهارمحال بختیاریشهرکرد۱
۳۶بنیادشهیدادارهبوشهربوشهر۱
۳۷اداره مسکن وشهرسازیادارهبوشهربوشهر۱
۳۸استانداری-سالن کوثرادارهبوشهربوشهر۱
۳۹اداره داراییادارهمرکزیمحلات۱
۴۰استانداری(ساختمان مرکزی)ادارهمرکزیاراک۱
۴۱استانداریادارهچهارمحال بختیاریشهرکرد۱
۴۲ساختمان اداری بندربوشهرادارهبوشهربوشهر۱
۴۳ساختمان اداری بندرکنگانادارهبوشهرکنگان۱
۴۴اداره بازرسیادارهبوشهربوشهر۱
۴۵فرمانداریادارهقزوینآرادان۱
۴۶فرمانداریادارههمدانبهار۱
۴۷فرمانداریادارهبوشهراهرم۱
 ۴۸ فرمانداری ادارهاصفهان خوانسار۱
۴۹سازمان آموزش وپرورشسازمانمرکزیفراهان۱
 ۵۰دادگستری سامانسازمانچهارمحال بختیاریسامان۲
 ۵۱دادگستریسازمانچهارمحال بختیاریشلمزار۱
 ۵۲بنیادشهیدسازمانهمدانهمدان۱
۵۳سازمان حمل ونقل پایانه هاسازمانچهارمحال بختیاریشهرکرد۲
۵۴سازمان فنی وحرفه ایسازمانبوشهراهرم۱
۵۵سازمان علوم پزشکی خ کاشانیسازمانچهارمحال بختیاریشهرکرد۱
۵۶سازمان اتوبوسرانیسازمانهمدانهمدان۲
 ۵۷سازمان مسکن وشهرسازیسازمانکردستانمریوان۱
۵۸سازمان مدیریت پسماندسازمانهمدانهمدان۱
 ۵۹سازمان تآمین اجتماعی شعبه مرکزیسازمانخوزستانماهشهر۱
۶۰ سازمان آرامستان اراک سازمان مرکزی اراک ۱
۶۱ سازمان حج وزیارت سازمان مرکزی اراک ۱
 ۶۲ سازمان هلال احمر سازمان مرکزی اراک ۱
 ۶۳ سازمان منابع طبیعی سازمان مرکزی اراک ۱
 ۶۴ سازمان محیط زیست سازمان مرکزی اراک ۱
 ۶۵ سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان بوشهر بوشهر ۱
 ۶۶ سازمان پزشکی قانونی سازمان همدان ملایر ۱
 ۶۷ سازمان جهادکشاورزی سازمان همدان کبودرآهنگ ۲
۶۸ دامپزشکی اداره چهارمحال بختیاری شهرکرد ۱
 ۷۰ پایگاه شکاری(ساختمان عقیدتی سیاسی) اداره خوزستان دزفول ۱
 ۷۱ سازمان مسکن و شهرسازی سازمان بوشهربوشهر ۱
 ۷۲ سازمان پزشکی قانونی سازمان فارس شیراز ۲
 ۷۳دیوان محاسبات اداری سازمان چهارمحال بختیاری  شهرکرد ۲
 ۷۴ ایستگاه های BRT نهاد یزد یزد ۱۲
 ۷۵ پایانه مسافربری نهاد مرکزی اراک ۱
 ۷۶ پایانه مسافربری نهاد همدان همدان ۱
 ۷۷ شهرک صنعتیساختمان اداری بوشهر بوشهر ۲
 ۷۸اداره برق باختر(سالن آمفی تئاتر) اداره مرکزی اراک ۱
 ۷۹ اداره برق باکری اداره آذربایجان غربی ارومیه ۲
 ۸۰ جهادکشاورزی اداره آذربایجان غربی میاندواب ۱
۸۱ جهادکشاورزی اداره چهارمحال بختیاری شلمزار ۱
 ۸۲ جهادکشاورزی اداره چهارمحال بختیاری لردگان ۱
 ۸۳ جهادکشاورزی اداره چهارمحال بختیاری فارسان ۱
 ۸۴ جهادکشاورزی اداره چهارمحال بختیاری اردل ۱
 ۸۵ جهادکشاورزی اداره کردستان گیلانغرب ۲
 ۸۶ اداره برق باکری اداره آذربایجان غربی ارومیه ۱
 ۸۷ کلانتری۱۳میراباد اداره چهارمحال بختیاری شهرکرد ۱
 ۸۸ کلانتری۱۱سعدی اداره چهارمحال بختیاری شهرکرد ۱
۸۹ مرکزاسناد وکتابخانه ملی مرکز اسناد فارس شیراز ۱
۹۰ بنیادمسکن نهاد مرکزی زرندیه ۱
۹۱ بیمه البرز(دفترمرکزی عباس اباد) بیمه مرکزی اراک ۱
 ۹۲ بیمه کوثر بیمه بوشهر بوشهر ۱
 ۹۳ شرکت توزیع برق آذربایجان غربی اداره آذربایجان غربی ارومیه ۱
 ۹۴ پارک علم وفن آوری سازمان مازندران ساری ۱