پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

ردیف نام پروژه دسته بندی استان  شهر تعداد درب نصب شده
۱ پتروشیمی(درمانگاه شهرک مهاجران) پتروشیمی مرکزی مهاجران ۵
۲ پالایش پارسیان پالایشگاه فارس مهر ۳
۳ پتروشیمی مارون پتروشیمی خوزستان ماهشهر ۸
۴ پتروشیمی فن آوران پتروشیمی خوزستان ماهشهر ۷
۵ پالایش گاز جم پالایشگاه بوشهر جم ۹
۶ پتروشیمی شازند پتروشیمی مرکزی شازند ۴
۷ پارس جنوبی قسمت اداری پالایشگاه بوشهر عسلویه ۵
۸ پارس جنوبی کمپ خلیج فارس پالایشگاه بوشهر عسلویه ۱
۹ پارس جنوبی کمپ اتی ساز پالایشگاه بوشهر عسلویه ۱
۱۰ پتروشیمی بندرامام خمینی(ساختمان امورمالی) پتروشیمی خوزستان بندرامام خمینی ۲
۱۱ پالایشگاه نفت پالایشگاه خوزستان آبادان ۴
۱۲ پتروشیمی اروند پتروشیمی خوزستان آبادان ۲
۱۳ پتروشیمی مارون(آزمایشگاه الفین) پتروشیمی خوزستان ماهشهر ۱
۱۴ پتروشیمی مارون(آزمایشگاهUG) پتروشیمی خوزستان ماهشهر ۱
۱۵ پتروشیمی مارون(ورودی پرسنل) پتروشیمی خوزستان ماهشهر ۱
۱۶ شرکت نفت نفت لرستان ازنا ۱
۱۷ پتروشیمی شیراز پتروشیمی فارس شیراز ۱