ردیف نام پروژه دسته بندی استان شهر تعداد درب نصب شده
۱ کارخانه فولادماهان سپاهان کارخانه اصفهان اصفهان ۱
۲ کارخانه پگاه کارخانه آذربایجان غربی ارومیه ۱
۳ شرکت سافت آساد سهند(شهرک الکترونیک) شرکت آذربایجان غربی ارومیه ۴
۴ شرکت شیرپگاه کارخانه بوشهر بوشهر ۱
۵ شرکت طبیعت زنده(سینره) کارخانه تهران تهران ۱
۶ شرکت افرانت(خ سهروردی) شرکت تهران تهران ۱
۷ شرکت ماشین سازی کارخانه مرکزی اراک ۳
۸ شرکت آلومینیوم سازی کارخانه مرکزی اراک ۴
۹ شرکت لجور کارخانه مرکزی اراک ۱
۱۰ کارخانه سیمان زاوه کارخانه خراسان شمالی تربت حیدریه ۱
۱۱ کارخانه سنگ اذغ کارخانه آذربایجان غربی مهاباد ۱
۱۲ شرکت پگاه-خ باکری شرکت آذربایجان غربی ارومیه ۱
۱۳ شرکت باربددژ شرکت آذربایجان غربی ارومیه ۱
۱۴ شرکت آریا پردیس سرا شرکت آذربایجان غربی ارومیه ۱
۱۵ شرکت بابک ماشین شرکت تهران تهران ۱
۱۶ شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیر شرکت مرکزی اراک ۳
۱۷ شرکت رسالت ماندگار شرکت مرکزی اراک ۱
۱۸ شرکت لچک ترنج(پروژه برج جهان نما) شرکت همدان همدان ۱
۱۹ شرکت بیمه نوین واحدخسارات شرکت همدان رزن ۲
۲۰ نمایندگی سامسونگ(شفیعی) نمایندگی اصفهان مبارکه ۱
۲۱ نمایندگی سامسونگ نمایندگی آذربایجان غربی مهاباد ۱
۲۲ نمایندگی سامسونگ نمایندگی مرکزی اراک ۱
۲۳ نمایندگی کیا موتور-(امامی) نمایندگی اصفهان نجف آباد ۱
۲۴ نمایندگی سایپا حریت نمایندگی فارس شیراز ۱
۲۵ نمایندگی لاستیک بارز نمایندگی مرکزی اراک ۱
۲۶ نمایندگی ایران خودرو نمایندگی آذربایجان غربی مهاباد ۱
۲۷ نمایندگی هیوندا نمایندگی بوشهر بوشهر ۱
۲۸ نمایندگی۵۰۶۲ایران خودرو نمایندگی البرز کرج ۱
۲۹ نمایندگیLG(اول خ دکترحسابی) نمایندگی مرکزی اراک ۱
۳۰ نمایندگی مزدا نمایندگی لرستان خرم آباد ۱
۳۱ نمایندگی سامسونگ(مجتمع تجاری خلیج فارس) نمایندگی فارس شیراز ۲