ردیف نام پروژه دسته بندی استان  شهر تعداد درب نصب شده
۱ اورژانس موصل بیمارستان کشور عراق موصل ۹
۲ بیمارستان چمران بیمارستان فارس شیراز ۹
۳ کلینیک چشم پزشکی پارسیان کلینیک اصفهان اصفهان ۸
۴ بیمارستان رجایی بیمارستان فارس شیراز ۶
۵ ساختمان پزشکان اراک( خرم) بیمارستان مرکزی اراک ۲۵
۶ بیمارستان امیرکبیر بیمارستان مرکزی اراک ۳
۷ بیمارستان زینبیه بیمارستان فارس شیراز ۳
۸ بیمارستان مخصوص بیماران سرطانی بیمارستان اصفهان اصفهان ۳
۹ بیمارستان جویم بیمارستان فارس شیراز ۲
۱۰ بیمارستان شهیدبهشتی بیمارستان کهکیلویه وبویراحمد یاسوج ۳
۱۱ مرکزHIV کلینیک فارس شیراز ۳
۱۲ بیمارستان امیدبخش پرتودرمانی بیمارستان آذربایجان غربی ارومیه ۳
۱۳ بیمارستان مهراد بیمارستان تهران تهران ۲
۱۴ بیمارستان گلستان بیمارستان خوزستان اهواز ۳
۱۵ بیمارستان تخصصی دی بیمارستان بوشهر بوشهر ۳
۱۶ بیمارستان امام علی بیمارستان لرستان ازنا ۱
۱۷ بیمارستان پایگاه دریایی بیمارستان بوشهر بوشهر ۱
۱۸ بیمارستان فارسان بیمارستان چهارمحال بختیاری فراسان ۱
۱۹ بیمارستان مدرس بیمارستان مرکزی ساوه ۱
۲۰ مرکزبهداشت مرکز بهداشت فارس استهبان ۱
۲۱ درمانگاه فدک نیروی انتظامی درمانگاه لرستان خرم آباد ۱
۲۲ درمانگاه فرهنگیان درمانگاه آذربایجان غربی ارومیه ۱
۲۳ درمانگاه ابن سینا درمانگاه مرکزی اراک ۱
۲۴ درمانگاه ولیعصر درمانگاه فارس شیراز ۱
۲۵ درمانگاه ابن سینا درمانگاه لرستان خرم آباد ۱
۲۶ درمانگاه شماره۳ درمانگاه مرکزی اراک ۱
۲۷ خانه بهداشت درمانگاه مرکزی غیاث آباد ۱
۲۸ آزمایشگاه پاژن طب آزمایشگاه مرکزی اراک ۱
۲۹ بیمارستان آیت الله بهاری بیمارستان همدان بهار ۱
 ۳۰ بیمارستان شهداء(اورژانس) بیمارستان کرمانشاه کرمانشاه ۱
۳۱ بیمارستان امیر بیمارستان فارس شیراز ۱
۳۲ پلی کلینیک دندانپزشکی-خاوران کلینیک تهران تهران ۱