ویدیو‌های معرفی واحد الکترونیک شرکت پروشات‌دُر

معرفی واحد تحقیق و توسعه شرکت پروشات دُر

معرفی دستگاه SOLDERING MACHINE


معرفی مرحله pick and place

معرفی دستگاه OVEN

ویدیوهای معرفی آزمایشگاه کنترل کیفیت پروشات‌دُر

آزمایش تست نشت جریان الکتریکی در مدار کنترل X1 پروشات

آزمایش محافظت در برابر خطرات مکانیکی


آزمون محافظت درب اتوماتیک شیشه ای پروشات در برابر رطوبت