پروژه درب‌های اتوماتیک بیمارستان امام رضا
  • نام : پروژه درب‌های اتوماتیک بیمارستان امام رضا
  • تاریخ اجرا : ۱۳۹۲
  • اجرا توسط : شرکت ایمن تصویر اصفهان
  • محل اجرا : اصفهان بیمارستان امام رضا

No Related Item Available