ردیف نام فروشگاه دسته بندی استان  شهر تعداد درب نصب شده
۱ کوروش بنایی افق کوروش تهران تهران ۱
۲ کوروش-شهرری-خ۲۴متری افق کوروش تهران تهران ۱
۳ کوروش سه راه ادران افق کوروش تهران تهران ۱
۴ کوروش-شهرری-بلوار امام حسین افق کوروش تهران تهران ۱
۵ کوروش میدان پروین افق کوروش تهران تهران ۱
۶ کوروش امامت افق کوروش تهران تهران ۱
۷ کوروش پرستار۱ افق کوروش تهران تهران ۱
۸ کوروش پرستار۲ افق کوروش تهران تهران ۱
۹ کوروش جوادیه افق کوروش تهران تهران ۱
۱۰ کوروش سه را ه چرمسازی افق کوروش تهران تهران ۱
۱۱ کوروش پرند کوزو افق کوروش تهران تهران ۱
۱۲ کوروش سلطان اباد افق کوروش تهران تهران ۱
۱۳ کوروش حسن اباد افق کوروش تهران تهران ۱
۱۴ کوروش معین ۳ افق کوروش تهران تهران ۱
۱۵ کوروش دماوند افق کوروش تهران تهران ۱
۱۶ کوروش ده حقی افق کوروش تهران تهران ۱
۱۷ کوروش میدان امام حسین افق کوروش تهران تهران ۱
۱۸ کوروش گلستان افق کوروش تهران تهران ۱
۱۹ کوروش حصارک اسلامشهر افق کوروش تهران تهران ۱
۲۰ کوروش نبرد افق کوروش تهران تهران ۱
۲۱ کوروش خواجه عبدالله انصاری افق کوروش تهران تهران ۱
۲۲ کوروش کاشانی افق کوروش تهران تهران ۱
۲۳ کوروش۲۱متری جی افق کوروش تهران تهران ۱
۲۴ کوروش بهارستان افق کوروش فارس تهران ۱
۲۵ کوروش قدس۱ افق کوروش تهران تهران ۱
۲۶ کوروش قدس۲ افق کوروش تهران تهران ۱
۲۷ کوروش کاروان افق کوروش تهران تهران ۱
۲۸ کوروش آزادشهر افق کوروش تهران تهران ۱
۲۹ کوروش دردشت۲ افق کوروش تهران تهران ۱
 ۳۰ کوروش مدائن افق کوروش تهران تهران ۱
۳۱ کوروش بلوار ابوذر افق کوروش تهران تهران ۱
۳۲ کوروش فرخی یزدی افق کوروش تهران تهران ۱
۳۳  کوروش بهمن یار افق کوروش تهران  تهران ۱
۳۴ کوروش تهرانسر  افق کوروش تهران  تهران ۱
۳۵ کوروش ابن سینا افق کوروش  تهران  تهران ۱
۳۶ کوروش شکوفه۲  افق کوروش تهران تهران ۱
۳۷  کوروش سی متری جی  افق کوروش  تهران  تهران ۱
۳۸ کوروش قائمیه  افق کوروش تهران تهران ۱
۳۹ کوروش حبیب الهی  افق کوروش  تهران تهران ۱
۴۰ کوروش هروی وفامنش  افق کوروش  تهران  تهران ۱
۴۱ کوروش فلکه دوم نیرو هوایی  افق کوروش  تهران  تهران ۱
۴۲  کوروش شاه ابادی  افق کوروش  تهران  تهران ۱
۴۳ کوروش هاشمی  افق کوروش تهران تهران ۱
۴۴  کوروش اباذر  افق کوروش اصفهان کاشان ۱
۴۵  کوروش انقلاب  افق کوروش البرز گوهردشت ۱
 ۴۶ کوروش انقلاب  افق کوروش البرز  گوهردشت ۱
 ۴۷ کوروش عظیمیه  افق کوروش البرز  کرج ۱
۴۸ کوروش هفت تیر  افق کوروش البرز کرج ۱
۴۹ کوروش شهرکرد  افق کوروش چهارمحال بختیاری شهرکرد ۱
۵۰ کوروش شیخ بهایی  افق کوروش خوزستان اهواز ۱
۵۱  کوروش ابادان  افق کوروش خوزستان  آبادان ۱
۵۲  کوروش ابادان  افق کوروش خوزستان آبادان ۱
۵۳ کوروش خرمشهر  افق کوروش خوزستان خرمشهر ۱
۵۴ کوروش خرمشهر  افق کوروش خوزستان خرمشهر ۱
 ۵۵ کوروش مسجد سلیمان  افق کوروش خوزستان مسجد سلیمان ۱
 ۵۶ کوروش مسجد سلیمان  افق کوروش  خوزستان  مسجد سلیمان  ۱
۵۷  کوروش مدرس  افق کوروش  خوزستان شوش ۱
۵۸ کوروش سوسنگرد  افق کوروش  خوزستان  سوسنگرد ۱
۵۹ کوروش سوسنگرد  افق کوروش خوزستان  سوسنگرد ۱
۶۰ کوروش ماهشهر  افق کوروش  خوزستان ماهشهر ۱
۶۱  کوروش عطایی نژاد  افق کوروش  خوزستان  گتوند ۱
۶۲  کوروش عطایی نژاد  افق کوروش خوزستان گتوند ۱
۶۳ کوروش امانیه  افق کوروش خوزستان اهواز ۱
۶۴ کوروش ادهم افق کوروش خوزستان اهواز ۱
 ۶۵ کوروش ادهم افق کوروش خوزستان اهواز  ۱
 ۶۶ کوروش شوشتر افق کوروش خوزستان شوشتر ۱
۶۷ کوروش شوشتر افق کوروش  خوزستان شوشتر ۱
۶۸ کوروش فاطمی افق کوروش  خوزستان اهواز ۱
۶۹ کوروش گچساران افق کوروش خوزستان گچساران ۱
۷۰ کوروش گلستان افق کوروش خوزستان اهواز ۱
۷۱ کوروش گلستان افق کوروش خوزستان اهواز  ۱
۷۲ کوروش میدان نمره افق کوروش خوزستان مسجد سلیمان  ۱
۷۳ کوروش میدان نمره افق کوروش خوزستان مسجد سلیمان  ۱
۷۴  کوروش بلوار فرصت افق کوروش فارس شیراز ۱
۷۵   کوروش بلوار فرصت افق کوروش فارس شیراز ۱
۷۶  کوروش سفیر افق کوروش  فارس شیراز ۱
۷۷  کوروش استقلال افق کوروش فارس شیراز ۱
۷۸  کوروش استقلال افق کوروش  فارس شیراز ۱
۷۹ کوروش فرهنگ شهر افق کوروش فارس شیراز ۱
 ۸۰ کوروش فرهنگ شهر  افق کوروش فارس شیراز ۱
 ۸۱ کوروش پاسارگاردشرقی  افق کوروش فارس شیراز ۱
 ۸۲  کوروش بنی هاشم  افق کوروش فارس شیراز ۱
 ۸۳  کوروش مذکورپارسی  افق کوروش فارس دهدشت ۱
 ۸۴  کوروش ژاندارمری افق کوروش کرمانشاه کرمانشاه ۱
۸۵ کوروش صحنه افق کوروش کرمانشاه صحنه ۱
۸۶  کوروش سنگر افق کوروش گیلان سنگسر ۱
۸۷  کوروش گلسار افق کوروش گیلان رشت ۱
۸۸  کوروش گلسار افق کوروش  گیلان رشت ۱
 ۸۹ کوروش لاهیجان افق کوروش گیلان  لاهیجان ۱
۹۰  کوروش مهرآیین  افق کوروش گیلان رشت ۱
 ۹۱  کوروش جانبازان  افق کوروش گیلان رشت ۱
 ۹۲  کوروش توحید  افق کوروش  مازندران بابل ۱
 ۹۳ کوروش میدان ابوذر  افق کوروش یزد یزد ۱
 ۹۴ کوروش ازادشهر  افق کوروش یزد یزد ۱
 ۹۵ کوروش ایرانشهر   افق کوروش یزد یزد ۱
 ۹۶ کوروش خ امام   افق کوروش یزد یزد ۱