؛تلاش در جهت جلب رضایت و ایجاد رابطه مستقیم و صادقانه با مصرف کننده نهایی جهت افزایش اعتبار نام تجاری؛ اصل دوم از خط مشی کیفی شرکت پروشات بر اساس گواهی‌نامه ایزو این شرکت میباشد. پرسنل شرکت پروشات در تمامی فرایند های خود همواره جلب رضایت و راحتی مشتریان را سرلوحه اهداف خود قرار  می‌دهند، گواهی رضایت و خرید مجدد مشتریان ما خود گواه موفقیت این شرکت جهت حفظ منافع مشتریان و رضایتمندی آنان از محصولات و خدمات شرکت پروشات میباشد.