پارکینگ طبقاتی خاتم

پروژه درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پارکینگ طبقاتی خاتم
پروژه درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پارکینگ طبقاتی خاتم

 

 • نام پروژه : پارکینگ طبقاتی خاتم
 • محل پروژه : اراک میدان شورا
 • تاریخ اجرا : آبان ۱۳۹۳
 • تعداد درب نصب شده : ۱۲ عدد
 • نوع درب‌های نصب شده : ۱۲ عدد درب اتوماتیک شیشه‌ای کشویی
 • کارفرما : شرکت پارس مسکن الوند

 

 

فروشگاه شهروند ایران زمین

پروزه درب‌های اتوماتیک فروشگاه شهروند خیابان ایران زمین
پروزه درب‌های اتوماتیک فروشگاه شهروند خیابان ایران زمین
 • نام پروژه : فروشگاه شهروند ایران زمین
 • محل پروژه : تهران خیابان ایران زمین
 • تاریخ اجرا : اسفند ۱۳۹۲
 • تعداد درب نصب شده : ۴ عدد
 • نوع درب‌های نصب شده : ۲ عدد درب اتوماتیک شیشه‌ای منحنی – ۲ عدد درب اتوماتیک شیشه‌ای کشویی
 • کارفرما: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

 

 

 

 

پروزه درب‌های اتوماتیک فروشگاه شهروند خیابان ایران زمین
پروزه درب‌های اتوماتیک فروشگاه شهروند خیابان ایران زمین